Vårda ditt varumärke

En bra logotyp är en värdefull tillgång – och precis som med de flesta värdefulla tillgångar, blir de till störst nytta, och rentav mer värdefulla, om de förvaltas väl. Konsekvens i vilka typsnitt man ska använda, vilka färger som passar i olika sammanhang, var logotypen ska placeras, på vilket papper man ska trycka m.m. är viktigt för att skapa en professionell helhetsbild av ditt företag. Detta kan dock vara svårt allt eftersom olika personer blir inblandade i processen att kommunicera ditt varumärke.

 

En hjälpsam guide

En bra manual hämmar inte kreativiteten hos de du anförtror ditt företags grafiska yttre. Den ger istället värdefull vägledning som hjälper att lyfta fram de olika pusselbitar som är kännetecknande för ditt varumärke. Exempel på sådant är:

 
- En beskrivning av logotypen
- Råd om hur logotypen ska användas
- Vilka färger passar i olika sammanhang
- Vilka typsnitt som ska användas
- Råd om textlayout
- Riktlinjer för design av annonser
- Riktlinjer för design av visitkort
- Riktlinjer för design av kuvert
- Riktlinjer webbdesign
- Riktlinjer för pappersval
- Information om fil- och färgformat för tryckerier
- m.m.